سرنوشت

افسوس که نمی دانستی امکان بر همه چیز دست می یابد.امکان٬فرمانروای نیرومندترین سپاهیانی ست که پیروزی را بالای کلاه خدهای خود چون آسمان احساس می کرده اند.هر مغلوبی تنها به امکان می اندیشد و آن را نفرین می کند٬هر فاتحی در درون خویش ستایشگر بی ریای امکان است.امکان می آفریند و خراب می کند.دروازه های هر امکان٬انتخاب را محدود کرده است.بسا که خواستن از تمام امکانات گدایی کند٬اما من آن را دوست دارم که به التماس نیالوده باشد.

ما می توانیم ایمان به تقدیر را مغلوب ایمان به خویش کنیم.آنگاه ما هرگز نفرین کنندگان امکانات نبودیم.....

اینک دستی است که با تمام قدرت مرا به سوی ایمان به تقدیر می راند.

اینک٬ سرنوشت٬ همان سرافرازی ازلی خویش را پایدار می بیند.

شاید٬ شاید که ما نیز عروسک های کوکی یک تقدیر بوده ییم...نمی دانم....

پینوشت:

¤ بازم نادر ابراهیمی......

¤دانشگاه داره دوباره شروع میشه....این خوبه یا بد نمی دونم...به امید فرداها.....ما به فال نیک میگیریم.25.gif

¤به نوشته بالا اعتقاد دارم.....بازی سرنوشت چیزه غریبیه....

¤ممنون از دوستی که با بودنش شادی بخش لحظاتم بوده....واقعا ممنون06.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید