عيدانه...

به یادش و به یاریش

رسول خدا(ص)درباره عدل علی(ع)می فرمود:دست من و علی در اجرای عدالت یکسان است

با وفاترین شما به خدا و عالیترین شما نسبت به بندگان خدا و والاترین شما در نزد خداوند

 علی(ع) است.

ز لیلی شنیدم یا علی گفت      به مجنون رسیدم یا علی گفت

نسیمی غنچه ای را باز می کرد      به گوش غنچه کم کم یا علی گفت

چمن با ریزش باران رحمت       دعا یی کرد و او هم یا علی گفت

یقین پروردگار آفرینش       به موجودات عالم یا علی گفت

خمیر خاک آدم را سرشتند      چو بر می خواست آدم یا علی گفت

مسیحا هم دم از اعجاز می زد      ز بس بیچاره مریم یا علی گفت

علی را ضربتی کاری نمی شد       گمانم ابن ملجم هم یا علی گفت

مگر خیبر ز جایش کنده می شد      یقین آنجا علی هم یا علی گفت

عیــد غدیر مبارک.....

/ 0 نظر / 13 بازدید